Top tài liệu

1. Thiết bị hub thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1

B. Tầng 2

C. Tầng 3

D. Tất cả đều sai

2. Thiết bị Switch thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1

B. Tầng 2

C. Tầng 3

D. Tất cả đều sai

3. Thiết bị Bridge nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1

B. Tầng 2

C. Tầng 3

D. Tất cả đều sai

4. Thiết bị Repeater nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1

B. Tầng 2

C. Tầng 3

D. Tất cả đều sai

5. Thiết bị Router thông thường nằm ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1

B. Tầng 2

C. Từ tầng 3 trở lên

D. Tất cả đều sai

6. Thiết bị Hub có bao nhiêu collision domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

7. Thiết bị Switch có bao nhiêu collision domain?

A. 1 collision

B. 2 collision

C. 1 collision/1port

D. tất cả đều đúng

8. Thiết bị Switch có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. tất cả đều sai

9. Thiết bị Hub có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1

B. 2

C. 3

D. tất cả đều đúng

10. Thiết bị Router có bao nhiêu collision domain ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. tất cả đều sai

11. Thiết bị router có bao nhiêu Broadcast domain?

A. 1 broadcast/1port

B. 2

C. 3

D. 4

12. Cáp UTP có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét?

A. 10

B. 20

C. 100

D. 200

13. Cáp quang có thể kết nối tối đa bao nhiêu mét ?

A. 1000

B. 2000

C. lớn hơn 1000

D. tất cả đều sai

14. Để nối Router và máy tính ta phải bấm cáp kiểu nào?

A. Thẳng

B. Chéo

C. Kiểu nào cũng được

D. Tất cả đều sai

15. Thiết bị Repeater xử lý ở:

A. Tầng 1: Vật lý

B. Tầng 2: Data Link

C. Tầng 3: Network

D. Tầng 4 trở lên

16. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch:

A. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Physical của mô hình OSI.

B. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.

C. Sử dụng địa chỉ vật lý và hoạt động tại tầng Data Link của mô hình OSI.

D. Sử dụng địa chỉ IP và hoạt động tại tầng Network của mô hình OSI.

17. Chọn phát biểu ĐÚNG về switch và hub:

A. Sử dụng HUB hiệu quả hơn, do HUB làm tăng kích thước của collision-domain.

B. Sử dụng SWITCH hiệu quả hơn, do SWITCH phân cách các collision-domain.

C. HUB và SWITCH đều cho hiệu suất hoạt động ngang nhau, tuy nhiên SWITCH cho phép cấu hình để thực hiện một số công việc khác nên đắt tiền hơn.

D. HUB làm tăng hiệu năng của mạng do chỉ chuyển các tín hiệu nhị phân mà không xử lý gì hết. Khác với SWITCH phải xử lý các tín hiệu trước khi truyền đi nên làm tăng độ trễ dẫn đến giảm hiệu năng mạng.

18. Cáp UTP được sử dụng với đầu nối là:

A. RJ45

B. BNC

C. Cả hai

D. Các câu trên đều sai

19. Khoảng cách tối đa cho cáp UTP là :

A. 185m.

B. 100m.

C. 150m.

D. 50m.

20. Khi sử dụng mạng máy tính ta sẽ được các lợi ích:

A. Chia sẻ tài nguyên (ổ cứng, cơ sở dữ liệu, máy in, các phần mềm tiện ích, …)

B. Quản lý tập trung, bảo mật và backup tốt

C. sử dụng các dịch vụ mạng.

D. Tất cả đều đúng.

21. Kỹ thuật dùng để nối kết nhiều máy tính với nhau trong phạm vi một văn phòng gọi là:

A. LAN

B. WAN

C. MAN

D. Internet

22. Mạng Internet là sự phát triển của:

A. Các hệ thống mạng LAN.

B. Các hệ thống mạng WAN.

C. Các hệ thống mạng Intranet.

D. Cả ba câu đều đúng.

23. Kiến trúc một mạng LAN có thể là:

A. RING

B. BUS

C. STAR

D. Có thể phối hợp các mô hình trên

24. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất cho cấu hình Star

A. Cần ít cáp hơn nhiều so với các cấu hình khác.

B. Khi cáp đứt tại một điểm nào đó làm toàn bộ mạng ngưng hoạt động.

C. Khó tái lập cấu hình hơn so với các cấu hình khác.

D. Dễ kiểm soát và quản lý tập trung.

25. Mô tả nào thích hợp cho mạng Bus

A. Cần nhiều cáp hơn các cấu hình khác.

B. Phương tiện rẻ tiền và dễ sử dụng.

C. Dễ sửa chữa hơn các cấu hình khác.

D. Số lượng máy trên mạng không ảnh hưởng đến hiệu suất mạng.

 

Xem tiếp file đầy đủ tại đây:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.