Top tài liệu

Câu hỏi lựa chọn: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất:

1. Marketing mục tiêu phải được tiến hành theo 4 bước lớn. Công việc nào được nêu dưới đây không phải là một trong các bước đó.

a. Định vị thị trường.

b. Soạn thảo hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu

c. Phân đoạn thị trường

d. Phân chia sản phẩm. 

e. Lựa chọn thị trường mục tiêu.

2. Ba doanh nghiệp X, Y, Z hoạt động cạnh tranh trong một ngành mà mức tiêu thụ hàng  hoá như sau: Doanh nghiệp X: 80.000USD. Doanh nghiệp Y: 75.000USD; Doanh nghiệp Z: 45.000USD. Theo cách tính cơ bản thì thị phần của doanh nghiệp Y sẽ là:

a. 40%

b. 42,5%

c. 37,5%

d. 35%

e. Không câu nào đúng

3. Sự trung thành của khách hàng là một ví dụ cụ thể về tiêu thức ……. để phân đoạn thị trường:

a. Địa lý

b. Xã hội

c. Tâm lý

d. Hành vi 

4. Theo khái niệm đoạn thị trường thì “Đoạn thị trường là một nhóm … có phản ứng như nhau đối với một tập hợp những kích thích Marketing”.

a. Thị trường

b. Khách hàng

c. Doanh nghiệp

d. Người tiêu dùng 

e. Tất cả đều đúng.

5. Marketing có phân biệt:

a. Diễn ra khi một doanh nghiệp quyết định hoạt động trong một số đoạn thị trường và thiết kế chương trình Marketing Mix cho riêng từng đoạn thị trường đó.

b. Có thể làm tăng doanh số bán ra so với áp dụng Marketing không phân biệt.

c. Có thể làm tăng chi phí so với Marketing không phân biệt.

d. (b) và ©

e. Tất cả các điều trên.

6. Tất cả những tiêu thức sau đây thuộc nhóm tiêu thức nhân khẩu học dùng để phân đoạn thị trường ngoại trừ:

a. Tuổi tác

b. Thu nhập

c. Giới tính

d. Lối sống 

e. Chu kì của cuộc sống gia đình.

7. Marketing tập trung:

a. Mang tính rủi ro cao hơn mứa độ thông thường.

b. Đòi hỏi chi phí lớn hơn bình thường

c. Bao hàm việc theo đuổi một đoạn thị trường trong một thị trường lớn

d. (a) và © 

e. Tất cả các điều trên.

8. Một doanh nghiệp có quy mô nhỏ, năng lực không lớn, kinh doanh một sản phẩm mới trên một thị trường không đồng nhất nên chọn:

a. Chiến lược Marketing phân biệt

b. Chiến lược Marketing không phân biệt

c. Chiến lược Marketing tập trung

d. Chiến lược phát triển sản phẩm.

9. Đâu là ưu điểm của chiến lược Marketing không phân biệt?

a. Giúp tiết kiệm chi phí. 

b. Gặp phải cạnh tranh khốc liệt

c. Đặc biệt phù hợp với những doanh nghiệp bị hạn chế về nguồn lực.

d. (a) và ©

e. Tất cả các điều nêu trên

10. Điều kiện nào sau đây không phải là tiêu chuẩn xác đáng để đánh giá mức độ hấp dẫn của một đoạn thị trường?

a. Mức tăng trưởng phù hợp

b. Quy mô càng lớn càng tốt

c. Phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp

d. Mức độ cạnh tranh thấp.

11. Nếu trên một thị trường mà mức độ đồng nhất của sản phẩm rất cao thì doanh nghiệp nên áp dụng chiến lược:

a. Marketing không phân biệt

b. Marketing phân biệt

c. Marketing tập trung.

d. Bất kì chiến lược nào cũng được.

12. Vị thế của sản phẩm trên thị trường là mức độ đánh giá của …. về các thuộc tính quan trọng của nó.

a. Khách hàng.

b. Người sản xuất.

c. Người bán buôn.

d. Người bán lẻ

13. Nếu doanh nghiệp quyết định bỏ qua những khác biệt của các đoạn thị trường và thâm nhập toàn bộ thị trường lớn với một sản phẩm thống nhất thì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp thực hiện Marketing ……

a. Đa dạng hoá sản phẩm

b. Đại trà.

c. Mục tiêu

d. Thống nhất.

e. Không câu nào đúng.

14. Quá trình trong đó người bán phân biệt các đoạn thị trường, chọn một hay vài đoạn thị trường làm thị trường mục tiêu, đồng thời thiết kế hệ thống Marketing Mix cho thị trường mục tiêu được gọi là:

a. Marketing đại trà

b. Marketing mục tiêu 

c. Marketing đa dạng hoá sản phẩm.

d. Marketing phân biệt theo người tiêu dùng.

15. Trong thông báo tuyển sinh năm học 2004 của trường Đại Học Thăng Long có câu: “Trải qua hơn 15 năm từ khi thành lập đến nay, Đại học Thăng Long luôn lấy việc đảm bảo chất lượng đào tạo làm trọng”. Câu nói này có tác dụng:

a. Quảng cáo đơn thuần

b. Nhắc nhở sinh viên và giảng viên cần cố gắng

c. Định vị hình ảnh của trường trong xã hội.

d. Không có các tác dụng trên.

Các câu sau đây đúng hay sai?

1. Phân đoạn thị trường là chia thị trường thành các nhóm người mua mà giữa các nhóm đó đặc điểm nhu cầu giống nhau về một loại sản phẩm nào đó.

2. Phân đoạn thị trường cho phép doanh nghiệp xây dựng một chương trình Marketing phù hợp với toàn bộ thị trường tổng thể.

3. Marketing đại trà nhằm tạo ra các sản phẩm đa dạng để cung cấp cho người mua mà không chú ý đến đoạn thị trường khác.

4. Marketing mục tiêu và xác định thị trường mục tiêu là hai khái niệm đồng nghĩa.

5. Những người trong một nhóm nhân khẩu học có thể có những đặc điểm tâm lý hết sức khác nhau. – Đúng

6. Chiến luợc Marketing không phân biệt có ưu điểm là nó giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí. – Đúng

7. Áp dụng Marketing phân biệt thường dẫn đến tổng doanh số bán ra thấp hơn so với áp
dụng Marketing không phân biệt.

8. Định vị thị trường có liên quan tới việc sản phẩm được phân phối và trưng bày ở đâu trong cửa hàng.

9. Ngày nay, các doanh nghiệp đang có xu hướng chuyển từ hình thức Marketing đại trà và Marketing đa dạng hoá sản phẩm sang Marketing mục tiêu. – Đúng

10. Việc phân đoạn thị trường được thực hiện bằng cách chia thị trường chỉ theo duy nhấtmột tiêu thức nào đó.

 

Xem tiếp file đầy đủ tại đây:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.