Trắc nghiệm: Trên trang tính, tại ô A1=5;B1=10; tại C1=A1+B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1, thì công thức tại ô D1 là:

A. A1+B1

B. B1+C1

C. A1+C1

D. C1+D1

Trả lời:

Đáp án đúng: B. B1+C1

Giải thích: Trên trang tính, khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ, các địa chỉ sẽ được điều chỉnh để giữ nguyên vị trí tương đối giữa các ô chứa công thức

Hãy cùng Top tài liệu tìm hiểu chi tiết hơn về bảng tính và trang tính để làm rõ câu hỏi trên nhé!

I. Khái niệm bảng tính

– Bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin dưới dạng bảng, thực hiện các tính toán cũng như xây dựng các biểu đồ biểu diễn một cách trực quan các số liệu trong bảng.

– Một bảng tính mới mở sẽ gồm có 3 trang tính được phân biệt bằng các tên: Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3

Trên trang tính, tại ô A1 = 5; B1 = 10; tại C1 = A1 + B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1 thì

*Những khả năng của chương trình bảng tính:

– Màn hình làm việc:

+ Các bảng chọn, thanh công cụ, các nút lệnh và cửa sổ làm việc chính…

+ Cửa sổ làm việc chính được trình bày dưới dạng bảng và chia thành các hàng và các cột

– Dữ liệu: Chương trình bảng tính có khả năng lưu giữ và xử lý nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Trong đó có dữ liệu số, dữ liệu văn bản

– Khả năng tính toán và sử dụng các hàm có sẵn:

+Tự động tính toán, khả năng thực hiện các phép toán từ đơn giản đến phức tạp một cách chính xác

+ Cung cấp các hàm có sẳn

Ví dụ: Hàm tính tổng, hàm tính trung bình cộng….

– Sắp xếp và lọc dữ liệu: Sắp xếp và lọc dữ liệu theo những tiêu chuẩn khác nhau mà không ảnh hưởng tới các dữ liệu ban đầu

– Tạo biểu đồ: Hỗ trợ tạo biểu đồ giúp cho việc so sánh, đánh giá, thống kê, dự đoán số liệu

II. Khái quát về trang tính

1. Khái niệm trang tính

Trang tính được chia thành các hàng, các cột là miền làm việc chính của bản tính.

– Ô tính:

Ô tính là vùng giao nhau giữa một cột và một hàng gọi là ô tính( còn gọi tắt là ô) dùng để chứa để chứa dữ liệu

– Tên hàng

Các hàng của trang tính được đánh giá thứ tự liên tiếp ở bên trái hàng, từ trên xuống dưới ký hiệu bằng các số 1,2,3,4,…

Trên trang tính, tại ô A1 = 5; B1 = 10; tại C1 = A1 + B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1 thì (ảnh 2)

– Tên cột

+ Các cột của trang tính được đánh thứ tự liên tiếp trên đầu mỗi cột, từ trái sang phải bằng các chữ cái bắt đầu từ ABC,…

+ Địa chỉ của một ô tính được sử dụng để xác định một ô. Ví dụ: A1 là địa chỉ của ô ở thuộc cột A và dòng 1. .. Chúng ta lập công thức để tính toán thì phải dựa vào địa chỉ

– Thanh công thức

Ngay phía dưới dải lệnh thanh công thức. Đây là thanh công cụ đặc trưng của chương trình bảng tính. Thanh công thức được sử dụng để nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính

Trên trang tính, tại ô A1 = 5; B1 = 10; tại C1 = A1 + B1, sao chép công thức tại ô C1 sang ô D1 thì (ảnh 3)

– Các dải lệnh Formulas

+ Trong số các giải lệnh của Excel có hai dải lệnh Formulas và Data gồm các lẹnh dùng để thực hiện các phép tính với các số và xử lí dữ liệu.

+ Dải lệnh formulas: Công thức (Formulas) là một biểu thức tính giá trị của một ô. Các hàm được định nghĩa trước và đã có sẵn trong Excel.

2. Các thao tác trên trang tính

a. Nhập và sửa dữ liệu

– Khái niệm dữ liệu: là thông tin được nhập và lưu trữ ở các ô tính, có thể là ký tự hoặc số.

*Nhập dữ liệu

– B1: di chuyển chuột chọn 1 ô, sau đó nháy đúp chuột

– B2: nhập dữ liệu từ bàn phím

– B3: ấn phím Enter để kết thúc

Làm tương tự với các ô tính khác.

*Sửa dữ liệu

– B1: chọn 1 ô, sau đó nháy đúp chuột

– B2: sửa dữ liệu trực tiếp trong ô bằng cách xóa dữ liệu cũ và nhập mới hoặc xóa dữ liệu cũ và nhập mới trên thanh công thức

– B3: ấn phím Enter để kết thúc.

Làm tương tự với các ô tính khác.

b. Di chuyển trên trang tính

– Cách 1: sử dụng phím mũi tên trên bàn phím.

– Cách 2: dùng chuột và thanh cuộn.

c. Gõ tiếng việt trên trang tính

– Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt( unikey).

– Chú ý: cần chọn cả trang tính để có thể sử dụng tiếng việt cho toàn bộ các ô.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *