Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến – Mẫu 1 I. Nguyên lý về mối quan hệ phổ biến  1. Quan điểm siêu hình: Các Sự vật hiện tượng tồn tại tách rời cô lập nhau, cái này bên cạnh cái kia, giữa chúng không có sự phụ thuộc liên hệ lẫn  nhau. Nếu […]

Read More
Top tài liệu

Giải thích vì sao hàng hóa có 2 thuộc tính

Hàng hoá: là sản phẩm cảu lao động, nó có thể thoả mãn những nhu cầu nhất đinh nào đó của con người thông qua trao đổi mua bán. 1. Vì sao Hàng hóa có 2 thuộc tính Hàng hoá có hai thuộc tính: giá trị sử dụng và giá trị, hai thuộc tính đó […]

Read More