Trong Word hoặc PowerPoint để chèn một hình vẽ ta thực hiện thao tác nào sau đây?

Trả lời:

=> Chọn Insert > Shapes

Bạn thực hiện theo hướng dẫn dưới đây để có hình ảnh sinh động cho văn bản:

Bước 1: Mở hộp thoại Shapes trong Word

Tại đây, bạn chọn hình, biểu tượng phù hợp để ghép vào văn bản.

Bước 2: Thêm hình, biểu tượng

Sau khi chọn được biểu tượng, bạn vẽ biểu tượng đó, định dạng và chỉnh sửa kích thước trên vị trí cần thêm ở trang Word.

Bước 3: Chèn hình ảnh bên trong hình, biểu tượng 

Bạn vào Format -> Shape Fill (trong Shape Style) -> Picture

Từ đây, bạn chọn hình ảnh cần gắn trong các file có sẵn trong máy tính, hoặc hình ảnh trên mạng (nếu có).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.