Thuyết minh về trò chơi thả diều lớp 8 ngắn nhất năm 2021

Thuyết minh về trò chơi thả diều Từ xưa làm diều là một nghệ thuật. Hầu hết diều được làm bằng những nguyên liệu thân thuộc, sẵn có ở làng quê, từ thân diều đến sáo diều cũng được làm bằng tre. Chúng mình cùng Thuyết minh về trò chơi thả diều I. Giới thiệu […]

Read More
Top tài liệu

Phân tích bài thơ Ngắm trăng hay, ngắn nhất

Phân tích bài thơ Ngắm trăng của lãnh tụ vĩ đại Hồ Chí Minh Phân tích bài thơ Ngắm trăng, ta sẽ thấy tác phẩm đã thành công cả về nội dung lẫn nghệ thuật. Viết bằng thể thơ thất ngôn tứ tuyệt ngắn gọn mà hàm súc, sử dụng nghệ thuật đối và đặc […]

Read More