Viết đoạn văn có sử dụng khởi ngữ

Viết đoạn văn có sử dụng khởi ngữ Bài mẫu 1 Những ngày qua, đại dịch Corona đã trở thành một vấn đề nóng, nhận được sự quan tâm của rất nhiều các quốc gia trên thế giới. Đại dịch này đã gây ra rất nhiều những hậu quả, những mất mát cả về vật […]

Read More

Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú

Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú Đoạn văn mẫu 1: trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, trong […]

Read More

Viết một đoạn văn ngắn, có sử dụng cảm xúc của em khi được thưởng thức một tác phẩm văn nghệ có sử dụng câu chứa thành phần cảm thán hoặc tình thái

Viết một đoạn văn ngắn, có sử dụng cảm xúc của em khi được thưởng thức một tác phẩm văn nghệ có sử dụng câu chứa thành phần cảm thán hoặc tình thái Bài mẫu 1: cảm xúc khi thưởng thức một tác phẩm văn nghệ có sử dụng câu chứa thành phần cảm thán hoặc […]

Read More