Hệ quy chiếu bao gồm?

Hệ quy chiếu bao gồm?

Câu hỏi: Hệ quy chiếu bao gồm? A. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian. B. hệ toạ độ, mốc thời gian, đồng hồ. C. vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ. D. vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ. Đáp án D Hệ quy chiếu bao gồm vật làm […]

Read More

Lý thuyết Chuyển động thẳng đều

I. Chuyển động thẳng đều 1. Khái niệm chuyển động thẳng đều – Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. – Trong chuyển động thẳng đều, khi nói tốc độ của xe trên một quãng đường hoặc […]

Read More

Độ cao của âm phụ thuộc vào

Câu hỏi trắc nghiệm: Độ cao của âm phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? A. Độ đàn hồi của âm. B. Biên độ dao động của nguồn âm. C. Tần số của nguồn âm. D. Đồ thị dao động của nguồn âm. Lời giải: Đáp án C. Tần số của nguồn âm. Độ cao của âm phụ […]

Read More