Các chất được cấu tạo như thế nào?

Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính, các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật là nó mà không phải là cái khác. Trong hóa […]

Read More

Sai số hệ thống là gì?

Sai số là giá trị chênh lệch giữa giá trị đo được hoặc tính được và giá trị thực hay giá trị chính xác của một đại lượng nào đó. Khi đo đạc nhiều lần một đại lượng nào đó, thông thường dù cẩn thận đến mấy, vẫn thấy các kết quả giữa các lần đo được hầu như đều […]

Read More

Tóm tắt lý thuyết vật lý 10 bài 10

Cùng Top Tài Liệu “Tóm tắt lý thuyết vật lý 10 bài 10” cùng kiến thức mở rộng về ứng dụng 3 định luật newton là tài liệu học tập bổ ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh tham khảo. I – ĐỊNH LUẬT I  NIU-TƠN 1. Định luật I – Niutơn […]

Read More