Điện năng được đo bằng

Điện năng được đo bằng

Trắc nghiệm: Điện năng tiêu thụ được đo bằng A. Vôn kế. B. Công tơ điện. C. Ampe kế. D. Tĩnh điện kế. Đáp án đúng: B – Công tơ điện. Giải thích:  Điện năng là năng lượng của dòng điện, là nguồn cung cấp động lực, năng lượng cho các máy và thiết bị vận […]

Read More
Sơ đồ tư duy Vật lý 11 chương 1

Sơ đồ tư duy Vật lý 11 chương 1

I. Tóm tắt công thức vật lý 11 Chương I: Điện trường điện tích 1. Vật nhiễm điện – vật mang điện tích là vật có khả năng hút được các vật nhẹ. Có 3 hiện tượng nhiễm điện là nhiễm điện do cọ xát, nhiễm điện do do tiếp xúc và nhiễm điện do […]

Read More
Công của lực điện không phụ thuộc vào

Công của lực điện không phụ thuộc vào

Câu hỏi: Công của lực điện không phụ thuộc vào A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi B. cường độ của điện trường. C. hình dạng của đường đi. D. độ lớn điện tích bị dịch chuyển  Đáp án đúng: C. hình dạng của đường đi. Giải thích : Công của lực không phụ thuộc vào hình dạng đường […]

Read More
Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

Điều kiện để một vật dẫn điện là gì?

Trắc nghiệm: Điều kiện để một vật dẫn điện là gì? A. Vật phải ở nhiệt độ phòng. B. Vật nhất thiết phải làm bằng kim loại. C. Có chứa các điện tích tự do. D. Có dòng điện chạy qua Đáp án C. Có chứa các điện tích tự do Điều kiện để một vật […]

Read More
Hạt tải điện trong kim loại là

Hạt tải điện trong kim loại là

Trắc nghiệm: Hạt tải điện trong kim loại là A. ion dương. B. electron tự do. C. ion âm. D. ion âm và ion dương. Đáp án đúng: B. electron tự do. Giải thích : Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron tự do dưới tác dụng của điện trường. Cùng Top tài liệu […]

Read More
Công thức tính từ thông

Công thức tính từ thông

1. Từ thông là gì? Từ thông được ký hiệu bằng chữ cái Φ (đọc là phi) Xét một tiết diện S được giới hạn bởi đường cong kín (C), – Từ thông đặc trưng cho “lượng” từ trường đi qua S => S càng lớn thì từ trường qua nó càng nhiều => Φ […]

Read More
Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng

Trắc nghiệm: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới. B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới. C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới. D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần. Đáp án đúng: D. khi góc tới tăng dần thì góc […]

Read More

Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

1. Từ thông là gì?  Từ thông là từ trường được sinh ra từ một khung dây đồng cuốn thành vòng tròn. Về số vòng thì tùy thuộc ứng dụng để quấn. Số vòng dây này sẽ đi xuyên qua một thanh nam châm vĩnh cửu Trên nguyên tắc; từ thông thể hiện cho hiện […]

Read More

Hiện tượng nhiệt điện là gì?

1. Hiện tượng nhiệt điện – Hiện tượng nhiệt điện là hiện tượng sản sinh ra suất điện động nhiệt điện trong một mạch điện kín khi giữa hai đầu vật kim loại hoặc hợp kim có sự chênh lệch về nhiệt độ. Hiểu một cách đơn giản hiện tượng nhiệt điện là hiện tượng […]

Read More
Xác định chiều dòng điện cảm ứng

Xác định chiều dòng điện cảm ứng

Câu hỏi: Các bước xác định chiều dòng điện cảm ứng Bước 1: Xác định từ trường ban đầu (từ trường của nam châm) theo quy tắc “Vào nam (S) ra Bắc (N)” Bước 2: Xác định từ trường cảm ứng Bc→ do khung dây sinh ra theo định luật Len-xơ. + Xét từ thông qua khung dây tăng […]

Read More