Vì sao đường tan trong nước nóng nhanh hơn trong nước lạnh?

Các nguyên tử, phân tử luôn luôn chuyển động hỗn loạn không ngừng về mọi phía, chuyển động đó gọi là chuyển động nhiệt hỗn loạn, gọi tắt là chuyển động nhiệt hay còn gọi là chuyển động Brown. Trong nước cũng vậy, các phân tử chuyển động với những tốc độ khác nhau. Cũng […]

Read More