Vì sao nói công xã Paris là nhà nước kiểu mới? hay nhất

Trả lời câu hỏi: Vì sao nói công xã Paris là nhà nước kiểu mới?

* Nói Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới, bởi vì:

– Công xã còn thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp mà chủ bỏ trốn; đối với những xí nghiệp còn chủ ở lại, Công xã kiểm soát chế độ tiền lương, giảm bớt lao động đêm, cấp cúp phạt công nhân.

– Công xã Pa-ri đã đập tan bộ máy nhà nước tư sản cũ, lập nền chuyên chính của giai cấp vô sản. Cơ quan cao nhất là Hội đồng Công xã, gồm nhiều ủy ban, đứng đầu mỗi ủy ban là một ủy viên công xã, chịu trách nhiệm trước nhân dân và có thể bị bãi miễn.

– Công xã tách nhà thờ khỏi các hoạt động của trường học và nhà nước, nhà trường không dạy Kinh Thánh.

– Quân đội và bộ máy cảnh sát cũ bị giải tán, thay thế là lực lượng vũ trang nhân dân.

– Đề ra chủ trương giáo dục bắt buộc và không mất tiền cho toàn dân, cải thiện điều kiện làm việc cho nữ công nhân.

⟹ Tóm lại, cơ cấu tổ chức và hoạt động thực tế chứng tỏ Công xã Pa-ri là một nhà nước khác hẳn các kiểu nhà nước của những giai cấp bóc lột trước đó. Đây là một nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản, do dân và vì dân.

Cùng Top Tài Liệu tìm hiểu thêm về Công xã Paris nhé!

1. Hoàn cảnh ra đời của Công xã và khởi nghĩa 18/03/1871

a, Hoàn cảnh ra đời

– Năm 1870, chiến tranh Pháp – Phố nổ ra trong điều kiện không có lợi cho Pháp. Ngày 2 – 9 – 1870, Hoàng đế nước Pháp là Na-pô-lê-ông III cùng toàn bộ quân chủ lực gồm 10 vạn người bị quân Phổ bắt làm tù binh tại thành Xơ-đăng (gần biên giới Pháp – Bỉ).

– Được tin đó, ngày 4 – 9 – 1870, nhân dân Pa-ri, phần lớn là công nhân và tiểu tư sản, đã đứng lên khởi nghĩa, lật đổ chính quyền Na-pô-lê-ông III. Đòi thành lập chế độ cộng hòa và bảo vệ “Tổ quốc lâm nguy”. Chính phủ lâm thời tư sản được thành lập mang tên “Chính phủ vệ quốc”.

– Theo đà chiến thắng, quân Phổ tiến sâu vào đất Pháp và bao vây Pa-ri. Chính phủ tư sản vội vã xin đình chiến. Bất chấp thái độ đầu hàng và hành động đàn áp phong trào đấu tranh của chính phủ tư sản, nhân dân Pa-ri kiên quyết chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

b, Cuộc khởi nghĩa ngày 18-3-1871. Sự thành lập công xã.

– Mâu thuẫn giữa Chính phủ tư sản (ở Véc-xai) >< nhân dân ngày càng gay gắt, Chi-e tiến hành âm mưu bắt hết các ủy viên của Ủy ban Trung ương (đại diện cho nhân dân).

– Ngày 18 – 3 – 1871, Chi-e cho quân đánh úp đồi Mông-mác (Bắc Pa-ri) – là nơi tập trung đại bác của Quốc dân quân, nhưng cuối cùng chúng đã thất bại. Chi-e phải cho quân chạy về Véc-xai. Nhân dân nhanh chóng làm chủ Pa-ri và đảm nhiệm vai trò Chính phủ lâm thời.

– Ngày 26 – 3 – 1871, nhân dân Pa-ri tiến hành bầu cử Hội đồng Công xã theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. Những người trúng cử phần đông là công nhân và trí thức – đại diện cho nhân dân lao động Pa-ri.

2. Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

a) Tổ chức bộ máy ( theo sơ đồ)

Vì sao nói công xã Paris là nhà nước kiểu mới? hay nhất

– Cơ quan cao nhất là Hội Đồng Công Xã vừa ban bố pháp luật, vừa lập các ủy ban thi hành pháp luật.

– Thành lập lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh của nhân dân.

b) Các chính sách của công xã:

– Tách nhà thờ khỏi hoạt động của Nhà nước, nhà trường không dạy kinh thánh.

– Giao cho công nhân quản lí những xí nghiệp của bọn chủ bỏ trốn.

– Quy định về tiền lương tối thiểu, giảm lao động ban đêm, cấm cúp phạt, đánh đạp công nhân.

– Hoàn trả tiền thuê nhà, hoãn trả nợ.

– Quy định giá bán bánh mì.

– Thực hiện chế độ giáo dục bắt buộc, miễn học phí.

=> Chứng tỏ là nhà nước kiểu mới là một nhà nước vô sản, phục vụ nhân dân.

3. Nội chiến ở Pháp và Ý nghĩa lịch sử của công xã Pa-ri

a. Nội chiến ở Pháp

– Từ đầu tháng 4, quân Véc-xai bắt đầu tấn công Pa-ri. Đến đầu tháng 5, phần lớn các pháo đài phía tây và phía nam bị quân Véc-xai chiếm lại.

– Ngày 20/5, quân Véc-xai tổng tấn công vào thành phố. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt, đến ngày 28/5, lịch sử gọi là “Tuần lễ đãm máu”.

b. Ý nghĩa lịch sử của Công xã Pa-ri

* Nguyên nhân thất bại:

– Do không có chuẩn bị và thiếu kiên quyết trấn áp phản cách mạng.

– Vô sản Pari còn yếu.

– Chủ nghĩa tư bản Pháp còn mạnh

– Thiếu một chính đảng Mác-xít lãnh đạo.

– Chưa liên minh với nông dân.

* Ý nghĩa:

– Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới lật đổ chính quyền tư sản.

– Lập nhà nước kiểu mới – nhà nước vô sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *