Câu trả lời chính xác nhất: Bởi vì, trong tự nhiên chất có mặt ở khắp nơi từ trong vật thể tự nhiên đến vật thể nhân tạo (bao gồm chất hay hỗn hợp một số chất). Do đó, ta có thể nói rằng, ở đâu có vật thể, ở đó có chất.

Để hiểu rõ hơn về câu hỏi Vì sao nói được ở đâu có vật thể lạ ở đó có chất, mời các bạn cùng Toptailieu đến với phần nội dung dưới đây.

1. Vật thể là gì?

Vật thể là một bộ phận được sinh ra, hợp thành từ vật chất để cụ thể hóa hơn những gì gọi là vật thể mà chúng ta quan sát được bằng mắt thường hoặc các phương tiện, dụng cụ hỗ trợ quan sát.

Vì sao nói được ở đâu có vật thể lạ ở đó có chất?

Phân loại vật thể gồm có Vật thể tự nhiên và Vật thể nhân tạo

Vật thể tự nhiên gồm con người, cây cỏ hoa lá cành, động vật . . . như vậy thì Vật thể tự nhiên bao gồm tất cả những gì mà tự nhiên tạo ra, chúng có sẵn trong tự nhiên mà không bị tác động dưới bàn tay của con người tạo nên vật thể đó.

Vật thể nhân tạo gồm có quần áo, thuyền xe, máy tính, sách vở . . . thì Vật thể nhân tạo bao gồm tất cả vật thể mà do bàn tay con người tạo ra nhằm mục đích sử dụng những chức năng của vật thể đó giúp ích cho đời sống, xã hội.

2. Chất là gì?

Chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ sự xác định khách quan vốn có của sự vật, hiện tượng; đó là sự thống nhất hữu cơ giữa các thuộc tính và các yếu tố cấu thành sự vật, hiện tượng, làm cho sự vật trở thành cái chính là cái này chứ không phải cái gì khác.

Trong hóa học, một hợp chất được tạo thành từ hai hoặc nhiều nguyên tố khác nhau, có mối quan hệ thành phần cố định và một trật tự nhất định. Thành phần của một hợp chất khác với thành phần của một hỗn hợp ở chỗ các nguyên tố hóa học không thể tách rời khỏi hợp chất bằng các biện pháp vật lý. đối lập của một hợp chất là một nguyên tố.

Tỷ lệ cố định này thường tuân theo các quy luật vật lý, thay vì sự lựa chọn chủ quan của con người.

Một công thức hóa học xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một phân tử hợp chất, sử dụng chữ viết tắt tiêu chuẩn cho các nguyên tố hóa học và số kí hiệu. Trên toàn cầu, hơn 350.000 hợp chất hóa học (bao gồm cả hỗn hợp hóa chất) đã được đăng ký để sản xuất và sử dụng.

Một hợp chất có thể được chuyển đổi thành một thành phần hóa học khác nhau bằng cách tương tác với một hợp chát hóa học thứ hai thông qua một phản ứng hóa học. Trong quá trình này, liên kết giữa các nguyên tử bị phá vớ trong cả hai hợp chất tương tác và liên kết mới được hình thành.

Đến nay con người đã biết trên bảy triệu hợp chất khác nhau, trong số đó phần rất lớn những hợp chất hữu cơ.

Vì sao nói được ở đâu có vật thể lạ ở đó có chất?

* Các loại chất

Bất kỳ chất nào bao gồm hai hoặc nhiều loại nguyên tử (nguyên tố hóa học) khác nhau theo tỷ lệ cân bằng hóa học cố định đều có thể được gọi là hợp chất hóa học, khái niệm này dễ hiểu nhất khi xem xét các chất hóa học tinh khiết. Nó xuất phát từ việc chúng bao gồm các tỷ lệ cố định của hai hoặc nhiều loại nguyên tử mà các hợp chất hóa học có thể được chuyển đổi, thông qua phản ứng hóa học, thành các hợp chất hoặc các chất mà mỗi nguyên tử có ít nguyên tử hơn.

Tỷ lệ của mỗi nguyên tố trong hợp chất được thể hiện bằng tỷ lệ trong công thức hóa học của nó. Một công thức hóa học là một cách để thể hiện thông tin về tỷ lệ của các nguyên tử tạo thành một hợp chất hóa học đặc biệt, sử dụng chữ viết tắt tiêu chuẩn cho các nguyên tố hóa học và kí hiệu để chỉ số nguyên tử có liên quan. Trong trường hợp của các hợp chất không cân bằng hóa học, tỷ lệ có thể tái sản xuất liên quan đến việc chuẩn bị của họ với và đưa ra tỷ lệ cố định của các yếu tố thành phần của họ, nhưng tỷ lệ mà không phải là không thể thiếu.

Các hợp chất hóa học có cấu trúc hóa học độc đáo và xác định được tổ chức với nhau theo cách sắp xếp không gian xác định bằng các liên kết hóa học. Các hợp chất hóa học có thể là các hợp chất phân tử được giữ với nhau bằng liên kết công hóa trị, muối được liên kết với nhau bằng liên kết ion, hợp chất intermetallic được giữ với nhau bằng liên kết kim loại hoặc tập hợp các phức hợp hóa học được liên kết với nhau bằng liên kết công hóa trị.

3. Vì sao nói được ở đâu có vật thể lạ ở đó có chất?

Bởi vì, trong tự nhiên chất có mặt ở khắp nơi từ trong vật thể tự nhiên đến vật thể nhân tạo (bao gồm chất hay hỗn hợp một số chất). Do đó, ta có thể nói rằng, ở đâu có vật thể, ở đó có chất.

——————————-

Trên đây là phần trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Vì sao nói được ở đâu có vật thể lạ ở đó có chất?Toptailieu mang đến cho các bạn. Chúng tôi hi vọng bài viết này hữu ích với các bạn, chúc các bạn học tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.