Quang Trung – Nguyễn Huệ không chỉ là một thiên tài quân sự mà còn là vị thủ lĩnh có tài dùng người. Vậy, trong Hoàng Lê Nhất thống trí, điều đó đã được thể hiện như thế nào? Hãy “Viết đoạn văn nêu cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí” trong bài viết dưới đây mà Toptailieu sưu tầm nhé!

Cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí – Mẫu 1

Trong tác phẩm “Hoàng Lê nhất thống chí” hồi thứ 14, hình tượng Nguyễn Huệ nổi lên sáng ngời phẩm chất của một người anh hùng. Điều đó được thể hiện rõ nét qua hành động mạnh mẽ, quyết đoán, trí tuệ sáng suốt, sâu sắc, nhạy bén, ý chí quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng và tài dụng binh như thần, oai phong lẫm liệt trong trận đấu.

Trong mọi tình huống, Nguyễn Huệ luôn thể hiện là một con người hành động xông xáo, nhanh gọn, có chủ đích và quả quyết vô cùng. Nghe tin giặc đánh chiếm đến tận Thăng Long mà ông không hề nao núng định thân chinh cầm quân đi ngay”. Rồi sau đó, chỉ trong vòng một tháng, Nguyễn Huệ làm được nhiều việc lớn. Ông còn là một người có trí tuệ sáng suốt hơn người, trí tuệ ấy được biểu hiện trong việc xét đoán, dùng người, biết phân tích tình hình thời cuộc và tương quan ta-địch. Qua lời phủ dụ quân lính ở Nghệ An, ông đã đánh thức, khơi dậy ý thức độc lập cũng như tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần quật khởi để kích thích mọi người. Khi mới khởi binh đánh giặc, chưa giành được tấc đất nào vậy mà Quang Trung tuyên bố như đinh đóng cột “phương lược tiến đánh đã có tính sẵn”, còn tính sẵn cả kế hoạch ngoại giao sau khi thắng một nước lớn gấp mười lần nước mình. Điều đó đã thể hiện ý chí quyết thắng, tầm nhìn xa trông rộng của một vị vua sáng suốt, một người anh hùng hiếm có của dân tộc với tài năng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Và đến ngày hôm nay chúng ta vẫn còn kinh ngạc vì cuộc hành quân thần tốc của nghĩa quân Tây Sơn do vua Quang Trung chỉ huy.

Trong năm ngày, cả đoàn quân, chủ yếu là đi bộ đi được khoảng 350km qua núi, qua đèo. Ngài không chỉ có tài dụng binh thần mà còn là một vị tướng giỏi, thân chinh cầm quân đánh giặc chứ không chỉ chiến đấu trên danh nghĩa, chỉ huy một chiến dịch thực sự. Khí thế của nghĩa quân Tây Sơn khiến kẻ thù khiếp vía thốt nên rằng “tướng ở trên trời xuống, quân ở dưới đất lên”. Nổi bật trong trận đánh là hình ảnh Quang Trung “cưỡi voi đốc thúc, mặc áo bào đỏ, mặt sạm đen khói súng.” Thật oai phong, lẫm liệt biết nhường nào! Quang Trung Nguyễn Huệ thật sự là một người anh hùng trí dũng song toàn, sáng ngời hào khí dân tộc.

>>> Tham khảo: Tìm hiểu tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí ngắn nhất, đầy đủ nhất

Viết đoạn văn nêu cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí?

Cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí – Mẫu 2

Hồi 14 “Hoàng Lê nhất thống chí” viết về vị vua áo vải Quang Trung với niềm tự hào và quan điểm lịch sử đúng đắn. Vua Quang Trung là một con người quyết đoán, mạnh mẽ, vừa hay tin “quân Thanh vào Thăng Long”, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ đã giận dữ “định thân chinh cầm quân đi ngay” để đánh tan lũ giặc xâm lược. Nghe lời khuyên ngăn của tướng sĩ, ông đã cho “đắp đàn trên núi Bân, tế cáo trời đất” rồi lên ngôi hoàng đế sau đó dẫn theo đại binh tiến ra Thăng Long tiêu diệt quân Thanh. Khi ra tới Nghệ An, ông cho chiêu thêm binh lính. Biết lòng quân chưa yên, ông tự mình “cưỡi voi ra doanh” mà “yên ủi quân lính” cũng như ra lời phủ dụ truyền cho họ tinh thần yêu nước và tinh thần căm thù giặc. Ông chỉ ra những tội ác mà dân phương Bắc đã gây nên cho nước ta mà còn kể tên những vị anh hùng của dân tộc đã dũng cảm đứng lên đánh đuổi quân phương Bắc xâm lược, giữ bình yên cho đất nước.

Vua Quang Trung không trị tội “Sở và Lân” vì đánh mất Thăng Long mà chỉ ra cho họ những điểm mạnh yếu, giữ lại họ để tiếp tục nhiệm vụ khác. Hành động này đã thể hiện trí tuệ sáng suốt của vua Quang Trung trong việc dùng người và lãnh đạo đất nước. Ông cũng là một vị vua có tầm nhìn xa trông rộng. Khi vừa mới tiến quân ra Bắc đánh giặc mà ngay trên đường đi, vua Quang trung đã có sẵn “phương lược tiến đánh”, thậm chí là chiến lược ngoại giao sau khi quân Thanh thua trận.

Quang Trung còn là một vị vua có tài thao lược, dụng binh hơn người. Chỉ trong vòng năm ngày, ông đã cho hành quân thần tốc từ kinh thành Phú Xuân ra tới tận Nghệ An rồi hẹn tướng sĩ của mình mồng 7 sẽ “mở tiệc” trong Thăng Long. Và quả đúng như vậy, từ ngày 30 tháng Chạp đến ngày mồng 7 Tết, Quang Trung đã chỉ huy quân lính, tiến đánh, bao vây Hạ Hồi, tiến thẳng vào Thăng Long khiến cho “quân Thanh không chống nổi, bỏ chạy tán loạn, giày xéo lên nhau mà chết”, khiến cho Sầm Nghi Đống phải “tự thắt cổ chết” còn vua tôi Lê Chiêu Thống phải chạy trốn. Bằng cảm hứng sử thi và tinh thần tự hào dân tộc, các tác giả Ngô gia văn phái đã dựng lên bức chân dung người anh hùng Nguyễn Huệ vô cùng chân thực và hào hùng.

Cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí – Mẫu 3

Nguyễn Huệ, vị chiến tướng dùng kì mưu hạ thành Phú Xuân. Nguyễn Huệ, vị thống tướng đã tiêu diệt 3 vạn quân Xiêm xâm lược tại Rạch Gầm – Xoài Mút trong một trận thuỷ chiến trời long đất lở. Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải đã đạp đổ ngai vàng Chúa Trịnh ở Đàng ngoài rồi kết duyên cùng công chúa Ngọc Hân làm chấn động Bắc Hà.Nguyễn Huệ – vua Quang Trung đã tiêu diệt 29 vạn quân Thanh xâm lược, xây nên gò Đống Đa lịch sử bất tử.

Đọc Hồi thứ 14 “Hoàng Lê nhất thống chí, hình tượng người anh hùng áo vải Nguyễn Huệ đã để lại trong tâm hồn ta bao ấn tượng không phai mờ.

Những tác giả – người con ưu tú của dòng họ “Ngô Thì” ở Tả Thanh Oai đã mượn lời nói của người cung nhân cũ từ phủ Trường Yên tâu với Thái hậu, rất khách quan, để giới thiệu Nguyễn Huệ với sự tâm phục và kinh sợ. Vì là người ở phía bên kia, phe đối địch, nên đại từ “hắn” mà người cung nhân này dùng để chỉ Nguyễn Huệ cũng chẳng hề làm mờ đi bức truyền thần về chiến tướng trăm trận trăm thắng.

“Không biết rằng, Nguyễn Huệ là một tay anh hùng lão luyện, dũng mãnh và có tài cầm quân. Xem hắn ra bắc vào nam, ẩn hiện như quỷ thần, không ai có thể lường biết. Hắn bắt Hữu Chỉnh như bắt trẻ con, giết Văn Nhậm như giết con lợn, không một người nào dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Thay hắn trỏ tay, đưa mắt là ai nấy đã phách lạc hồn xiêu, sợ hắn hơn sợ sấm sét”.

Nên biết lúc bấy giờ, Tôn Sĩ Nghị và 29 vạn quân Thanh đã đóng chật Thăng Long, coi nước ta chi là quận huyện của chúng, Lê Chiêu Thống đã được Thiên triều cho làm An Nam quốc vương, nhưng với cái nhìn sắc sảo, người cung nhân cũ đã chỉ ra sự bại vong tất yếu của bọn cướp nước và bè lũ bán nước: “E rằng chẳng mấy lâu nữa, hắn lại trở ra, tổng đốc họ Tôn đem thứ quân nhớ nhà kia mà chống chọi, thì địch sao cho nổi?” Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa năm 1789 đã cho thấy lời nói ấy là một dự báo linh nghiệm, một chân lí lịch sử rất hùng hồn.

Nguyễn Huệ là một con người biết nghe và quyết đoán. Ngày 24 tháng Chạp năm Mậu Thân (1788) nhận được tin cáo cấp do Nguyễn Văn Tuyết đưa vào, Nguyễn Huệ “giận lắm” định “cầm quân đi ngay” nhưng trước lời bàn “hãy chính vị hiệu”, ông đã nghe theo để “giữ lấy lòng người” rồi mới xuất quân đánh dẹp cõi bắc. Việc đắp đàn ở núi Bân, tế Trời Đất, thần Sông, thần Núi, lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Quang Trung chứng tỏ cái tầm nhìn chiến lược của người anh hùng áo vải khi Tổ quốc đứng trước họa xâm lăng.

Viết đoạn văn nêu cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí?

Cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí – Mẫu 4

Đọc “Hồi thứ 14” trong “Hoàng Lê nhất thống chí” của Ngô gia văn phái, ta thấy người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ là một bậc kì tài quân sự. Khi nghe được tin cấp báo quân Thanh sang xâm lược nước ta, ông đã tự mình vạch ra phương lược tiến đánh. Ông trực tiếp chỉ huy đại binh thần tốc, bí mật tiến ra Bắc, một cuộc tiến công chưa từng có trong lịch sử trước đó. Ông là người có tài điều binh khiển tướng, tài đó được thể hiện rõ nhất trong lời phủ dụ quân lính ở Nghệ An và trong cách xử trí tướng sĩ. Lời hịch của ông là lời của non sông đất nước, kích thích lòng yêu nước, khơi gợi chí căm thù và khích lệ tinh thần xả thân cứu nước. Cách đánh giặc của Quang Trung đa dạng, linh hoạt, phong phú và luôn ở thế chủ động khiến quân giặc trở tay không kịp. Khi thì bí mật bao vây giặc ở đồn Hà Hồi; lúc thì áp sát đánh giặc dũng cảm, táo bạo ở đồn Ngọc Hồi; lúc đánh nghi binh ở đê Yên Duyên; khi mai phục ở Đầm Mực… Quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của Quang Trung tiến quân như vũ bão khiến giặc đại bại “thây chất đầy đồng, máu trôi đỏ nước”, tướng Sầm Nghi Đống “thắt cổ tự vẫn”, Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy về nước “ngựa không kịp đóng yên”… Quả thật, Quang Trung là bậc anh hùng lão luyện, là nhà quân sự đại tài mà lịch sử đời đời ghi nhớ, nhân dân ta đời đời biết ơn. Xây dựng và khắc họa hình tượng người anh hùng Nguyễn Huệ là một thành công đặc sắc của các văn sĩ trong Ngô gia văn phái. Nó làm cho trang văn “Hoàng Lê nhất thống chí” thấm đẫm chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Đại Việt.

Cảm nhận về vua Quang Trung trong Hoàng Lê nhất thống chí – Mẫu 5

Hoàng Lê nhất thống chí là một trong những tác phẩm miêu tả chính xác, sống động nhất hình ảnh của vị vua áo vải Quang Trung. Trong tác phẩm, vua Quang Trung hiện lên là một con người hành động vô cùng quyết đoán và mạnh mẽ. Chỉ vừa nghe tin quân Thanh tràn vào Thăng Long, ông đã “định thân chinh cầm quân đi ngay”, thế nhưng để “yên kẻ phản trắc và giữ lấy lòng người”, ông đã nghe theo lời khuyên can của tướng lĩnh mà “đắp đàn, tế cáo trời đất”, lên ngôi hoàng đế. Sau khi lên ngôi, Quang Trung dẫn đầu “đại binh” của mình tiến ra Bắc với mục tiêu đánh tan 25 vạn quân xâm lược nhà Thanh. Trên đường đi, ông tổ chức chiêu thêm binh, củng cố quân đội. Biết lòng quân mới còn chưa yên, ông đã “cưỡi voi” ra tận doanh lính mà “yên ủi” họ. Không chỉ vậy, vua Quang Trung còn có tài dùng người, trọng người tài. Khi hai tướng Sở và Lân làm thất thủ Thăng Long, đã “mang gươm trên lưng” xin chịu tội với vua Quang Trung nhưng ông không hề trừng phạt họ mà còn chỉ ra cho họ những điểm mạnh yếu và giao cho họ những nhiệm vụ khác. Trên đường tiến quân, vua Quang Trung đã dự liệu cho mình “phương lược tiến đánh” quân Thanh đồng thời cũng dự định cả kế sách ngoại giao sau khi quân Thanh thua trận để tránh cho con dân phải chịu nạn binh đao. Có thể thấy, ông là một vị vua có tầm nhìn xa trông rộng, lo lắng cho an nguy của dân chúng. Cuối cùng ở ông, ta thấy tài dụng binh, thao lược hơn người. Trong vòng năm ngày, ông đã tiến quân thần tốc từ Phú Xuân tới Nghệ An, rồi trong vòng 7 ngày ông đã tiến thẳng vào Thăng Long, đại phá 25 vạn quân Thanh xâm lược khiến chúng phải. Vua Quang Trung – vị vua áo vải là đại diện cho tinh thần, cho con người Việt Nam kiên trung, bất khuất, tài ba, dũng cảm vô cùng.

——————————

Trên đây Toptailieu đã cùng các bạn trả lời câu hỏi “Viết đoạn văn nêu cảm nhận về vua quang trung trong hoàng lê nhất thống chí?” Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.