Top tài liệu

Tuyển tập các bài Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Đọc hiểu mới nhất, cực hay được tổng hợp trong các đề thi chính thức qua các năm học.

Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ Đọc hiểu

Đọc đoạn trích sau và thực hiện những yêu cầu: 

“Tôi vẫn còn nhớ mẹ thường hay nói với tôi, khi một ai đó buồn, họ cần rất nhiều người để chia sẻ. Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết. Khi chia sẻ một nỗi buồn, chúng ta sẽ không buồn hơn, nhưng người khác lại vui hơn. Và đừng bao giờ quay lưng lại với một con người như vậy. Họ cần những khuôn mặt hơn là những viên thuốc. Họ cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường. Họ cần mỗi buổi tối ghé ngồi lại với họ trong im lặng. Họ cần chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không…”

 (Nguyễn Ngọc Thuần ,Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, NXB trẻ 2012, tr120) 

Câu 1. (0.5 điểm) Đoạn trích trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào?

Câu 2. (0.5 điểm) Theo tác giả, vì sao “đừng bao giờ quay lưng lạị” với một người khi họ gặp nỗi buồn? Câu 3. (1.0 điểm) Chỉ ra và nêu hiệu quả của phép điệp được sử dụng trong đoạn trích?

Câu 4. (1.0 điểm) Anh/ chị có đồng tình với quan điểm của tác giả: “Nỗi buồn chỉ vơi đi bằng tình thương chứ không có một phương thuốc nào hết” không? Vì sao?

Đáp án

Câu 1: Phong cách ngôn ngữ văn chương

Câu 2:

Bởi vì:

+ Họ cần những khuôn mặt;

+ Cần những bàn tay, những tô cháo, những quả ổi hái để đầu giường;

+ Cần mỗi buổi tối ghé ngồi lại với họ trong im lặng;

+ Chúng ta dẫn họ lên đồi cuốc một mảnh vườn và thỉnh thoảng hỏi có thích ăn bắp rang không.

(Trả lời 1- 2 ý cho 2.25 điểm; 3- 4 ý cho tối đa 0.5 điểm; Nếu học sinh trả lời theo cách rút ra ý nghĩa từ những chi tiết trên: Vì họ cần được người khác chia sẻ một cách chân thành, tự nguyện, thì vẫn cho điểm tối đa).

Câu 3:

– Học sinh chỉ ra phép điệp từ/điệp ngữ, điệp cú:

+ Điệp từ, điệp ngữ: Họ cần, nỗi buồn/buồn…

+ Điệp cú/lặp cú: Một loạt câu bắt đầu từ “Họ” (chủ ngữ) cần….(vị ngữ) có kết cấu lặp lại

– Tác dụng: Nhấn mạnh giá trị cần thiết của sự chia sẻ tự nguyện, trong sáng, chân tình trong cuộc sống để con người vượt qua được nỗi buồn; bộc lộ niềm khao khát được sẻ chia trong cuộc sống. (Phải phát hiện đủ hai dạng điệp trên mới cho điểm tối đa).

Câu 4:

Học sinh có thể đồng tình/không đồng tình/hoặc chỉ đồng tình một phần, miễn là có những lí giải thuyết phục. Sau đây chỉ là gợi ý:

– Nếu đồng tình: Tình thương xuất phát từ tự nguyện, chân tình sẽ tạo niềm tin, động lực để con người vượt qua nỗi buồn.

– Nếu không đồng tình: Trong xã hội hiện đại, con người có nhiều cách để vượt qua nỗi buồn (mà đôi khi không cần đến cả tình thương của người khác)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.